Neogén (gr. genesis = pôvod) je perióda kenozoika. Nasleduje po paleogéne, po ňom pokračuje kvartér.

Postavenie v systéme a hranice

Názov neogén zaviedol r. 1853 rakúsky geológ M. Hoernes.

Neogén sa začal pred 23,03 +/- 0,005 mil. rokov a skončil pred 2,588 +/- 0,005 mil. rokov. Táto hranica bola prijatá Medzinárodnou komisiou pre stratigrafiu (ICS) v lete roku 2009[1] nedávno a ešte nebola plne zavedená do praxe.

Vrchná hranica neogénu bola v posledných rokoch niekoľko krát zmenená. Dôvodom bola nesystémovosť a vzájomné prekrývanie niektorých termínov. V starších systémoch sa neogén zvykol končiť pred 1,8 mil. rokov (a nasledoval po ňom kvartér)[2]. Prvé zmeny boli uskutočnené v roku 2004, kedy bol zrušený kvartér a terciér ako oficiálne periódy. Stupne kvartéru pleistocén a holocén sa stali súčasťou neogénu. Vrchnou hranicou neogénu tak bola súčasnosť. V roku 2005 bol kvartér síce opäť zavedený avšak bol súčasťou neogénu.

V roku 2007 ICS zmenila definíciu a postavenie neogénu tak, že sa končil pred 2,588 mil. rokov. Po ňom nasledoval kvartér[3]. Problémom zostávalo nejasné postavenie vrchného stupňa pliocénu - gelasu. Tento problém bol vyriešený až v roku 2009 stanovením vrchnej hranice pliocénu a spodnej hranice kvartéru na 2,588 mil. rokov[1].

[upraviť]Delenie

Neogén s hranicou 2,588 mil. (ICS 2009):

Neogén s hranicou súčasnosť (ICS 2005):

Neogén s hranicou 1,8 mil.:

[upraviť]Charakteristika

Počas neogénu doznievali procesy alpínskeho vrásnenia.

Prehistoric park
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one